19 Běda!

BĚDA!

Běda!
Den mé statečné Božskosti
klesl na dno propasti noci.

Běda!
Má léta si pospíšila
ke svému určenému konci.

Běda!
Učitel všech učitelů,
má vnitřní víra,
mě zapomněl učit
pravidelně,
božsky
a nanejvýš.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 2, (knižně nevydáno), 2014