56.

Ó má mysli,
prosím, prokaž mi velkou laskavost:
začni zářit.
Ó mé srdce,
prosím, prokaž mi velkou laskavost:
začni meditovat.
Ó můj živote,
prosím, prokaž mi velkou laskavost:
začni sloužit.
Ó má duše,
prosím, prokaž mi velkou laskavost:
začni šeptat.
Ó můj Pane,
prosím, prokaž mi velkou laskavost:
začni se na mě usmívat!

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Boží Soucitné Oko a mé šťastné srdce.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2007.

Toto je 1000th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Boží Soucitné Oko a mé šťastné srdce, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »