56.

Ó má mysli,
prosím, prokaž mi velkou laskavost:
začni zářit.
Ó mé srdce,
prosím, prokaž mi velkou laskavost:
začni meditovat.
Ó můj živote,
prosím, prokaž mi velkou laskavost:
začni sloužit.
Ó má duše,
prosím, prokaž mi velkou laskavost:
začni šeptat.
Ó můj Pane,
prosím, prokaž mi velkou laskavost:
začni se na mě usmívat!