57.

Můj Milovaný Pane Nejvyšší,
jsem si naprosto jist,
že když Tě neposlouchám,
tak Tě to hluboce zraňuje.
Nyní mi řekni, kterému způsobu dáváš přednost:
přinutit mě svou absolutní Silou,
abych Tě poslouchal,
nebo sestoupit do mého srdce
s nekonečně větší Láskou,
abych Tě poslouchal?
„Mé dítě, mám jen jednu Cestu
a vždy budu mít jen jednu Cestu.
Tou Cestou je Cesta Mé Lásky —
Mé Lásky Věčnosti, Mé Lásky Nekonečnosti
a Mé Lásky Nesmrtelnosti.“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Boží Soucitné Oko a mé šťastné srdce.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2007.

Toto je 1000th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Boží Soucitné Oko a mé šťastné srdce, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »