neděle, 8. ledna 2006

Přiznávám.
— Nemohu žít bez toho,
abych neměl Boží Milost Soucitu.
Bůh přiznává.
   — Nemůže žít bez toho,
aby neviděl mou tvář.