sobota, 7. ledna 2006

Kradu svou pozemskou mysl.
Nacházím Nebe, všude Nebe.
Probouzím své spící srdce,
aby vidělo, jak praskne můj řetěz spoutání.