neděle, 29. ledna 2006

Můj Pane, jak mohu svázat
Tvé Nohy?
„Mé dítě, udržuj svou mysl
čistou a přehlednou.“