pondělí, 30. ledna 2006

Abych miloval svět,
potřebuji požehnání od Otce Nebe.
Abych nasytil svět,
denně čtu Knihu Srdce Matky Země.