sobota, 15. října 2005

Můj Pán mi říká, že k tomu,
abych Jej miloval a těšil,
nepotřebuji žádnou zvláštní dovednost.
Jen jedinou věc:
Jeho samotné Jméno musí dát mému srdci
nesmírné rozechvění.