neděle, 16. října 2005

Můj Pán mi říká,
že můj život odevzdanosti je sladký.
Můj Pán mi říká,
že má mysl vzpoury je sladká.
Jen jediná věc:
Jeho Jméno nesmím nikdy opustit.