neděle, 12. března 2006

Kde je Místo, kde se Bůh schovává,
ne-li uvnitř mé kvetoucí tváře?