pondělí, 13. března 2006

Kde je Boží Věk Věčnosti,
ne-li uvnitř chaloupky mého srdce?