úterý, 14. března 2006

Vím, jediným učitelem mého srdce
je Zlaté Oko mého Pána.
Toto Oko učí mé srdce,
jak létat po Obloze Nekonečnosti.