sobota, 25. března 2006

Bůh miluje uvnitř, vně,
dole, nahoře.
Chce, aby každá bytost
byla Jeho nejlaskavější holubicí.