neděle, 26. března 2006

Můj sebedávající život
Bůh potřebuje.
Nektarem Blaženosti
On sytí.