čtvrtek, 4. května 2006

No harm, if you are a self-starter,
But now become a God-relier.

Nevadí, jsi-li samostatný začínající,
teď se ale staneš spoléhajícím se na Boha.