pátek, 5. května 2006

Potěšit Pána Nejvyššího, je třeba potěšit,
před tím, než začneš o Boží Milost prosit.