úterý, 27. června 2006

Dříve nebo později se pýcha unaví.
Těšíme se z naší Bohem požehnané hry jednoty.