středa, 28. června 2006

Pozvedám svůj život, pozvedám a pozvedám,
zatímco zpívám bezesnou, bezdechou chválu mého Pána.