20. července 2006

Každý den jsem na výsluní Božího Soucitu.
A On mi dává splnit nový úkol.