21. července 2006

Když je Bůh mým Lodivodem,
loď mého života se plaví rychleji než nejrychleji.
Když jsem já lodivodem mé lodi života,
běda, neustále se potápí a selhává.