22. července 2006

Můj Pane, má jednota se zemí
mě učinila tak smutným.
Bezmocný, zbytečný,
opravdu jsem rozčilený.