28. července 2006

Mé nejšťastnější dny teprve přijdou,
až bude mé srdce
schopno tlouci
na buben extáze Boha.