29. července 2006

Můj život byl tak bezvýznamný,
ale můj Pán z něj učinil památník své Hrdosti.