30. července 2006

Bůh zkouší mé srdce a tvář
předtím, než mě zahrne svou Milostí.