1. srpna 2006

Ztiš se má mysli, ztiš se, ztiš!
Pokud ne, rozdrtí tě zamračený pohled světa.