2. srpna 2006

Bůh v nás vždy hledá to nejlepší;
denně Ho můžeme těšit tolika způsoby.