3. srpna 2006

Na obloze svého srdce vidím duhu jednoty.
Boží Radost a má radost spolu letí a letí.