4. srpna 2006

Vděčnost nezná neštěstí.
Je Boží Melodií Blaženosti.