5. srpna 2006

Pokud vždy zůstaneš na povrchu,
nezískáš Boží vzhůru šplhající Milost.