10. srpna 2006

Nesmím si vybírat, nesmím si vybírat.
Běda, slepě si vybírám, jen abych ztratil.