11. srpna 2006

Nechávám hořet své vnitřní plameny dnem i nocí,
abych získal zvláštní roli v Boží Kosmické Hře.