19. srpna 2006

Abych v závodě porazil nevědomost,
těším se z tempa své aspirace.