20. srpna 2006

Věz!
Mé vyzývající a troufající srdce
rozbilo pýchu šípu temnoty.