23. srpna 2006

Jakmile jsem jednou ve svém srdci objevil Boží domov,
stal jsem se Nebesky moudrým a pozemsky chytrým.