24. srpna 2006

Boží Oko je pro mě plné slz,
protože Jej nepovažuji za své Vše.