1. září 2006

Jediný způsob, jak těšit mého Pána Nejvyššího, vím,
je držet mou pyšnou hlavu nízko, velmi nízko.