2. září 2006

Nebuď obyvatelem jeskyně, nebuď!
To není správný způsob, jak hledat Boha.