3. září 2006

Ohromilo mě, když jsem se doslechl, že mě Bůh stále miluje.
A co víc, bude mě milovat věčně.