4. září 2006

Potřebuji Boží Záplavu Soucitu.
A Bůh potřebuje mé poupě zahrady srdce.