5. září 2006

Můj Pán mě miluje víc, než si uvědomuji;
Proudí mnou Jeho Řeky Odpuštění a Soucitu.