6. září 2006

Hmotný život není pro mě,
říká mi nanejvýš tajně můj Pán.