7. září 2006

Co pro mě může udělat božská Milost?
Může zaplavit mé srdce extází.