8. září 2006

Můj Pane, půjdu s Tebou až na konec cesty.
„Mé dítě, naučím tě, jak si zpívat a hrát."