9. září 2006

Můj život pokroku nezná hranic.
Mé srdce pokroku nezná porážku.