14. září 2006

Pokaždé, když se já a můj Pán potkáváme,
žehná mou hlavu a já se dotýkám Jeho Nohou.