15. září 2006

Země je místo, kde máme být stateční
a nemáme hloubit jeskyni a žít v ní.