16. září 2006

Má mysl ví, jak vyprávět příběhy světa.
Mé srdce ví, jak zpívat Slávu Boha.