18. září 2006

Modli se, modli se, modli se na svých kolenou;
Ocitneš se na pokraji míru.