19. září 2006

Žij stále v Království Srdce Boha —
hluboce zakořeněná moudrost duše.