sobota, 5. listopadu 2005

Můj Pane, modlím se k Tobě,
abys zmenšil mou pýchu úspěchu.
Můj Pane, modlím se k Tobě,
abys, zvětšil mou jízdu pokroku.